Управління освіти Шепетівської міської ради
Вівторок, 21.09.2021, 22:22
Вітаю Вас Гость | RSS
 
Головна Програмно-проектна діяльністьРеєстрація Вхід
Меню сайту
Популярні новини
Сегодня материалов нет.
Наше опитування
Чи потрібно проводити ЗНО?
Всього відповідей: 343
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Статистика


Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
Годинник


Реалізація Програми «Основні орієнтири виховання учнів1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (з досвіду роботи)

       Багато років тому Ян Амос Каменський мріяв за допомогою загальної освіти удосконалити світ. За ці століття педагогічні знання і освітня практика пройшли деяку еволюцію, але завдання школи, вчителя не змінилося. Якщо ти Вчитель від Бога, за покликанням, то обов’язково в своїй педагогічній діяльності будеш керуватися принципом: «Виховання доброї, чуйної, люблячої, доброзичливої людини понад усе!». І саме цей принцип лежить в основі програми «Основні орієнтири виховання». Концептуальні засади основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, що є основою програми, передбачають реалізацію відповідної виховної мети, а саме - формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є критерієм ефективності виховного процесу.

       В плануванні роботи школи-гімназії розділ «Виховна робота» спланований за напрямами «Основних орієнтирів  виховання…». Основними напрямами виховної роботи в є:

  • спрямування виховної роботи на виконання завдань Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України»;
  • удосконалення системи виховної роботи закладу, яка спрямована на формування виховного простору з потужним виховним впливом на особистість, що сприяє формуванню її ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів;
  • модернізація форм організації самоосвітньої діяльності  вчителя та змісту, форм і методів роботи ШМО класних керівників;
  • створення виховної системи класу;
  • створення умов для успішного функціонування виховної системи школи.

        Сьогодні школа покликана стати осередком виховання, самовизначення і самореалізації кожної особистості. Тому виховна робота спланована так, щоб сприяти становленню особистості, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями та педагогами, школою і родиною, керуючись ідеєю самоцінності  дитинства, демократичного діалогу між поколіннями. Важливу роль в цьому відіграє позакласна робота. Домінуюча роль в її організації належить класним керівникам, які є організаторами всіх заходів.    

       Слід зазначити, що в процесі виховання класні керівники школи-гімназії керуються особистісно-орієнтованим підходом до здібностей, нахилів, кожного учня, тим самим створюючи умови для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей. Але першим і найважливішим чинником виховання вважають сім’ю, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний вплив на виховання підростаючого покоління. Виховуючи шанобливе ставлення до сім'ї, родини, оточуючих, практикуємо родинні свята до свята 8 Березня, до Дня захисника Вітчизни, свято новорічної ялинки, акції милосердя  до Свята Миколая, тренінги, інтерактивні бесіди на різні теми: «Найважливіші події сімейного життя», «Як поводитися в конфліктній ситуації?», «Підлітки та їх батьки. Грані взаєморозуміння»; комплекс корекційних індивідуальних занять «Подолання невпевненості у спілкуванні з однолітками», уроки спілкування: «Як стати товариською людиною», «Як критикувати, не ображаючи». Такі заходи сприяють формуванню в учнів необхідних комунікативних та соціальних компетентностей, вихованню моральної культури.

       Одним з пріоритетних напрямів роботи школи є збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Тому весь педколектив працює над впровадженням здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих технологій у навчально-виховний процес. Педагоги прагнуть створити кожному учню належні умови для отримання освіти на рівні своїх можливостей, навчити учнів піклуватися про себе і власне здоров’я. Фізичне здоров’я дітей формується не лише на уроках фізкультури, основ здоров’я, захисту Вітчизни, а через спортивні секції, дні здоров’я, програми превентивного виховання, програми «Школа проти СНІДУ», «Молодь обирає здоров’я» та інші.     

        Гімназисти набувають перший досвід ставлення до Батьківщини, до суспільства. Воно виявляється у патріотизмі, національній свідомості, правосвідомості, політичній культурі. Учні стають активними учасниками виховних заходів, годин спілкування, уроків мужності, єдиних тематичних уроків. «Моя рідна Україна», «Краса і велич символів державних», «Наші права – щасливе дитинство», «Ми-нащадки козацького роду», години запитань і відповідей «Ти маєш права, маєш і обов’язки», «Мови нашої слова – наша музика жива» ,різних вікторин. Мої вихованці є активними учасниками екскурсій, мета яких ‒ знайомити учнів з минулим і сьогоденням рідного краю.

        Ціннісне ставлення школярів до культури і мистецтва формується  через знайомство із досягненнями світової та вітчизняної культури  (під час екскурсій, в ході пізнавальних годин). Ефективними формами роботи в цьому напрямку є походи до  музеїв, театрів, залучення учнів до занять вокальних гуртка, участь в художній самодіяльності під час шкільних та класних виховних заходів, індивідуальні бесіди «Культура поведінки: ідемо до театру, музею», години спілкування «Вплив мистецтва на наше самопочуття», «Дзеркало нашої душі», літературно-мистецькі заходи, присвячені творчості Т. Шевченка, Л. Українки.

        Важливою складовою змісту виховання особистості є ціннісне ставлення до. праці. Воно передбачає усвідомлення дітьми соціальної значущості праці, розвиток потреби в трудовій активності, ініціативність, сформованість працелюбності як базової якості особистості. Важливим завданням сучасної школи є виховання творчої конкурентоспроможної особистості, яка усвідомлює суспільну значимість праці. Тому традиційним є знайомство  учнів зі світом професій та різними якостями особистості, які необхідні сучасному працівникові (тести, години спілкування: «Свято професій», «Наука і труд поруч живуть», батьківські збори «Режим дня в житті школяра»). 

         Реалізація завдань «Основних орієнтирів виховання учнів…» здійснюється через організацію виховного процесу на засадах проектної педагогіки. У школі створюються індивідуальні програми виховної роботи для кожного класу, оптимально поєднуються різні форми організації виховного процесу: індивідуальні, групові, масові; спостерігається тісна співпраця з органами учнівського самоврядування.

         Педагогічні працівники в ході роботи з учнівськими колективами, батьками враховують принципи Національної програми «Основні орієнтири виховання…» та реалізують інноваційні технології виховання особистості, творчі підходи. Плани виховної роботи класних керівників побудовані за розділами Національної програми «Основні орієнтири виховання…» «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави», «Ціннісне ставлення особистості до людей», «Ціннісне ставлення особистості до природи» та інші. Відповідно до змісту кожного розділу сплановані та проведені виховні заходи, які відповідають віковим особливостям учнів. Пріорітетними є активні методи та форми роботи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.

Кукліновська К.М., заступник директора

з виховної роботи навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»


Програмно-проектна діяльність заступника директора О.І.Українець та класних керівників Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

        Проектна діяльність - це дидактичний засіб активізації пізнавального і творчого розвитку дитини та одночасно формування особистісних якостей дитини. Знання, що здобуваються дітьми в ході реалізації проекту, стають надбанням їхнього особистого досвіду. Експериментуючи, дитина шукає відповідь на питання і тим самим, розвиває творчі здібності, комунікативні навички. Використовуючи проект, як форму спільної розвиваючої діяльності дітей і дорослих, педагоги організовують виховно-освітню діяльність цікаво, творчо, продуктивно. Одним з ефективних засобів вирішення даних завдань педагогічний колектив нашого навчального закладу вважає метод педагогічного проектування як одну з форм планування та організації виховно-освітньої роботи, що впливає на формування компетентності педагогів, вироблення у них дослідницьких умінь, розвиток креативності, прогнозування, пошуку інноваційних засобів і, таким чином, підвищує якість виховно-освітнього процесу.

        Про актуальність проектної діяльності свідчать ті аргументи, що в науковій педагогічній літературі він згадується в контексті з гуманізацією освіти, проблемним і розвиваючим навчанням, педагогікою співробітництва, особистісно-орієнтованим і діяльнісним підходами. Використання проекту в освітній практиці розглядається як педагогічна інновація, так як в основу методу проектів закладена ідея про спрямування пізнавальної діяльності школярів на результат, який досягається в процесі спільної роботи педагога, дітей над певною практичною проблемою (темою). Проектна діяльність являє собою особливий вид інтелектуально-творчої діяльності; сукупність прийомів, операцій оволодіння певною областю практичного або теоретичного знання, тієї чи іншої діяльності; спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми (технологію), яка повинна завершитися цілком реальним, відчутним практичним результатом, оформленим тим або іншим чином.

        Педагогічне проектування дозволяє інтегрувати інформацію з різних галузей знань для вирішення однієї проблеми і застосовувати їх на практиці. Процес навчання стає не тільки більш економним, але і більш цікавим. Проектна діяльність розвиває спостережливість, творче та критичне мислення, самодисципліну, культуру мовлення, дозволяє учасникам бути більш активними в шкільному житті, сприяє розвитку у дітей та педагогів навичок роботи в групі, вміння відстоювати і доводити свою точку зору, уміння публічного виступу. Проектна діяльність, базуючись на особистісно-орієнтованому підході до навчання і виховання, в кінцевому підсумку, повинна сприяти розвитку індивідуально-творчої діяльності педагогів у розробці стратегії, тактики і технології освітнього процесу, сприяти особистісному розвитку вихованців, забезпечити якісні результати педагогічної діяльності.

        Таким чином, розглянуті вище методологічні засади проектної діяльності дають уявлення про високого ступеня адаптивності інноваційних технологій до специфіки навчального закладу. Метод проектів у роботі з учнівською молоддю сьогодні - це досить оптимальний, інноваційний і перспективний метод, який повинен зайняти своє гідне місце в системі освіти. Отже, технологія проектування - є унікальним засобом забезпечення співпраці, співтворчості дітей, педагогів і батьків, способом реалізації особистісно-орієнтованих підходів до освіти. Саме тому, вивчивши методичну літературу, познайомившись з історією виникнення проектного методу, типами і видами проектів, структурою проекту та з досвідом роботи педагогічних колективів інших дошкільних установ, було вирішено систематизувати матеріал по залученню педагогів до проектної діяльності.

            Мікропроект Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 «Екологічна культура починається з фізично здорової нації» в рамках проведення Дня здоров’я 7 квітня 2016 року - Mikroproekt_ZOSH_6.docx


Проекти Шепетівського ЦДЮТ

           - Арт-проект Шепетівської міської ради лідерів учнівського самоврядування "Разом заради миру" - art_proekt.pptx

           - Проект «Геніальні особистості нашого часу» - genialni_osobistosti.ppt

           - Проект «Відкритий світ» - vidkritij_svit.pptx

           - Проект «Альтернативне журі» - proekt.pptx

           - Проект «Пропагуємо здоровий спосіб життя» - zdorovij_sposib_zhittja.pptx

Форма входу
Офіційна адреса

м. Шепетівка,
Хмельницька область, 30400, вул.Островського,42,
тел./ф.:(03840)4-07-88,

e-mail:shosvita@i.ua

До уваги!

До уваги батьків, школярів! В управлінні освіти Шепетівської міської ради з 2 вересня 2013 року розпочала роботу телефонна "гаряча лінія" з питань організації навчально-виховного процесу в школах міста.
Свої скарги та пропозиції можна висловити за телефонами:

  • 4-25-04, 4-20-72
Телефонна "гаряча лінія" працює з 8.00 до 17.00

Пошук
Календар
«  Вересень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Останнє відео
Архів записів
Друзі сайту
Погода
Погода в Україні Погода в Україні Погода в Україні
Визначні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Управління освіти Шепетівської міської ради © 2021